ISMN

International Standard Music Number

מספר זיהוי בינלאומי  לפרסומי מוסיקה – תווים, פרטיטורות, חוברות ללימוד נגינה

ISMN הוא  תת-קבוצה של ה-ISBN. כמו ISBN , גם ISMN מורכב מ- 13 ספרות המופרדות באמצעות מקף

ISMN הנו מס' זיהוי בינלאומי של פרסומי מוסיקה

ISMN אינו מיועד לספרים בנושא מוסיקה, הקלטות מוסיקה בתקליטור או בוידאו

מחיר ISMN בודד – 110 ש"ח

הזמנת ISMN

להזמנות וברורים יש לפנות לגלינה יוגרוב בימים א – ד בין השעות 09:00 – 14:00

טל' 03-6180151 שלוחה 106 ; פקס' 03-5798048

isbn@icl.org.il