פרסומים מקצועיים

תזאורוס ממוחשב

התזאורוס מכיל כ-18,000 מונחי מפתח בכל הנושאים בצירוף הערות, רמיזות וקשרים היררכיים ואסוציאטיביים. תזאורוס מרכז הספר והספריות מספק אוצר מונחים תקני ומבוקר, והוא משמש כלי מפתוח לספרים וחומרים נוספים המצויים בספריה ומסייע בדלייתם. התזאורוס ניתן לרכישה בפורמט דיגיטלי המותאם לכלל התוכנות המוכרות לניהול ספריה. השימוש בתזאורוס מחייב תוכנות מיזוג והתאמה, שאת התקנתן יש לתאם עם בתי התוכנה.


דיואי – תקציר המיון העשרוני

מחלקת קטלוג הוציאה לאור את המהדורה השישית בעברית  של "תקציר המיון העשרוני" בעריכת אנה סלע, זאת במסגרת המאמץ להנגיש פרסומים מקצועיים בעברית לספריות הציבוריות ולספריות בתי הספר. המהדורה החדשה בעברית מבוססת על מהדורה 14 באנגלית ויצאה לאור בשנת 2008.  מצורפת אליה חוברת "מיון מקצועות היהדות" הכוללת הרחבה לתחומים הרלוונטיים לספריות בישראל – מקרא, יהדות, בלשנות, ספרות עברית ותולדות עם ישראל ומדינת ישראל. התקציר החדש יצא לאור עשרות שנים לאחר עריכת המהדורה החמישית שהתיישנה ולא שיקפה את השינויים הרבים שחלו בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחברה. התקציר והחוברת מהווים יחידה אחת ומשמשים למיון אוסף החומרים בספרייה.


RDA

בסוף המאה ה-20 התגבשה דעה שיש צורך בגרסה מעודכנת יותר של כללי הקטלוג האנגלו-אמריקניים ,(AACR) שתתאים למציאות המשתנה בה הספר המודפס אינו הדומיננטי בין משאבי המידע בספרייה אלא רק אחד מסוגי משאבי המידע הרבים הנמצאים בספרייה מודרנית. בארה"ב ובאנגליה גובשו סטנדרטים חדשים בשם:
RDA – Resource Description and Access
המותאמים ליקום ביבליוגרפי-דיגיטלי מקוון.
במרץ 2013 הפסיקה ספריית הקונגרס את השימוש בכללי ה- AACR ועברה לשימוש בלעדי בכללי ה-RDA . ספריות אחרות בארה"ב וברחבי העולם הלכו בעקבותיה. בישראל הוקמה ועדת קיטלוג בין-אוניברסיטאית ונציגיה קבעו את הסטנדרטים עבור הספריות האקדמיות, תוך התחשבות במאפיינים מקומיים. הספריות האקדמיות  מיישמות  את הנחיות ה- RDA משנת 2014.
תקן ה- RDA ישולבו בעתיד הקרוב גם בספריות הציבוריות בישראל,   בינתיים, אנו מזמינים אתכם לעיין בכללים כפי שהם מופיעים  במהדורה הראשונית של כללי הקיטלוג החדשים "אמנות הקיטלוג". המהדורה החדשה נכתבה על-ידי פרופ' אלחנן אדלר וד"ר רחל קדר והיא פתוחה לכולם באתר הספרייה הלאומית.

אמנות הקיטלוג