המפעל לשירה – מקור

מפעל התמיכה בהוצאה לאור של ספרי שירה הוא מפעל ותיק החוזר כעת לפעילות לאחר מספר שנים, ומטרתו לעודד ולתמוך בהוצאה לאור של ספרי שירה איכותיים בעברית ובערבית.

השירה, המיועדת לקהל מצומצם מעצם טבעה, היא הסובלת העיקרית מהמצב בשוק הספרים בישראל. וכך, מו"לים רבים משכו את ידיהם מפרסום שירה, או שהם מפרסמים ספרי שירה במימון המחברים/ות. ולכן יש צורך רב במפעל ספרותי ששם לו למטרה לעזור בכך.

בעבר השתתף המפעל בהוצאה לאור של כמה מכרכי השירה המכובדים ביותר שראו אור בישראל, ואנו תקווה להמשיך ולקדם יוזמות ברוכות ממין אלו בקרב המו"לים.

ספרים שזכו לתמיכת מפעל שירה 2018 >

קטלוג שירה >

הנחיות להגשה לשנת 2018

אילו ספרים ניתן להגיש?

ספר שירה מקורי בעברית או בערבית.

רק ספרים שטרם ראו אור זכאים לקבל את תמיכת המפעל.

מי יכול להגיש?

מוציאים לאור. מוציא לאור לצורך העניין הוא מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים והוציא לאור בדפוס עד תחילת שנת 2018 עשרה ספרים לפחות.

כמה ספרים ניתן להגיש?

אין מגבלה על מספר ההגשות, אולם המפעל רשאי לאשר עד 5 כותרים לכל מו"ל בכל מפעל.

מה עוד חשוב לדעת?

  • התנאי החשוב והמכריע ביותר לקבלת תמיכה השנה – על פי הנחיות משרד התרבות, כל ספר שיאושר לקבלת תמיכה מן המפעל השנה (2018), חייב לראות אור עד לסוף השנה. כלומר – עד לדצמבר 2018 לכל המאוחר. אנו ממליצים להגיש מראש ספרים שלהערכת המו"ל יוכלו לעמוד בתנאי זה, כיוון שספר שלא יראה אור בזמן לא יהיה זכאי לקבלת התמיכה וכספי התמיכה יוחזרו למשרד התרבות.

סכום התמיכה מתקבל בפועל אצל המו"ל לאחר צאתו של הכותר לאור.

לוחות זמנים ותהליך העבודה במפעל:

המועד האחרון להגשת בקשות למפעל לשנת 2018 היה 15.11.18. הנחיות ומועדי הגשה לשנה הבאה יעודכנו כאן בתחילת 2019.

הבקשות נבחנות במסגרת הועדות המקצועיות של המפעל לשירה. תשובות עקרוניות תימסרנה למו"לים לכל המאוחר חודשיים לאחר המועד האחרון להגשה.

לאחר מכן ייחתם הסכם בין מרכז הספר והספריות למו"ל, ובו יצויין סכום התמיכה אשר אושר בוועדות המפעל וכמו כן מלוא התנאים ההכרחיים לקבלת התמיכה.

בתמיכת משרד התרבות והספורט

מדי שנה נפרסם באתרנו את המועדים להגשה עבור אותה השנה, בכפוף לקבלת ההנחיות והתקציבים בפועל ממשרד התרבות.

אישור הכותרים והעברת התמיכה בפועל תלויים בהנחיות משרד התרבות, אישורם והעברת התקציבים מצידם. אין באמור כאן כל התחייבות למתן התמיכה.