מפעל ספרי עיון

מטרת המפעל לספרי עיון מקור הנה עידוד ותמיכה בספרים ופרסומים בתחום העיון, על מגוון נושאיו, בעברית ובערבית. תמיכה זו חשובה והכרחית לשימור רצף העשייה התרבותית בארץ. הספרים מיועדים לקשת רחבה ומגוונת של קוראים, אנשי מקצוע בתחומים השונים, ובאופן כללי לקהל הרחב, המשכיל והמתעניין.

רשימת הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2019 >
רשימת הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2018 >

הנחיות להגשה לשנת 2019

אילו ספרים ניתן להגיש?

ספר עיון – ספר הגות, שאינו ספר פרוזה, ספר שירה או קטלוג, העוסק באחד או יותר מהתחומים כמפורט להלן: ספרות, מוסיקה, מחול, קולנוע, תיאטרון, אמנות פלסטית או מוזיאונים, ובלבד שהוא ספר מקורי בערבית או בעברית, שאינו מתורגם משפה אחרת.

רק ספרים שטרם ראו אור זכאים לקבל את תמיכת המפעל.

מי יכול להגיש?

מוציאים לאור. מוציא לאור לצורך העניין הוא מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים והוציא לאור בדפוס עד תחילת שנת 2019 עשרה ספרים לפחות.

כמה ספרים ניתן להגיש?

כל מו"ל רשאי להגיש עד 5 כותרים למפעל.

מה עוד חשוב לדעת?

  • על פי הנחיות משרד התרבות, כל ספר שיאושר לקבלת תמיכה מן המפעל השנה (2019) חייב לראות אור עד סוף השנה, כלומר – עד לדצמבר 2019 לכל המאוחר. אנו ממליצים להגיש מראש ספרים שלהערכת המו"ל יוכלו לעמוד בתנאי זה, כיוון שספר שלא יראה אור בזמן לא יהיה זכאי לקבלת התמיכה וכספי התמיכה יוחזרו למשרד התרבות.
  • סכום התמיכה מתקבל בפועל אצל המו"ל לאחר צאתו של הכותר לאור וקבלת עותקים ממנו במשרדי מרכז הספר והספריות.

לוחות זמנים ותהליך העבודה במפעל:

המועד האחרון להגשת בקשות למפעל לשנת 2019 היה 3.4.19. הנחיות ומועדי הגשה לשנה הבאה יעודכנו כאן בתחילת 2020.

הבקשות נבחנות במסגרת הועדות המקצועיות של מפעל עיון מקור. תשובות עקרוניות תימסרנה למו"לים כשלושה חודשים לאחר המועד האחרון להגשה.

לאחר מכן, עם קבלת אישורים תקציביים ממשרד התרבות, ייחתם הסכם בין מרכז הספר והספריות למו"ל, ובו יצויין סכום התמיכה אשר אושר בוועדות המפעל וכמו כן מלוא התנאים ההכרחיים לקבלת התמיכה.

עם קבלת עותקים מודפסים של הספר במשרדי מרכז הספר, יועבר סכום התמיכה שאושר למו"ל.

חשוב שוב להדגיש כי כל ספר שיאושר לקבלת תמיכה מן המפעל חייב לראות אור עד לסוף השנה. כלומר – עד לדצמבר 2019 לכל המאוחר.

מדי שנה נפרסם באתרנו את המועדים להגשה עבור אותה השנה, בכפוף לקבלת ההנחיות והתקציבים בפועל ממשרד התרבות.

אישור הכותרים והעברת התמיכה בפועל תלויים בהנחיות משרד התרבות. אין באמור כאן כל התחייבות למתן התמיכה.

בתמיכת משרד התרבות והספורט