מידעונים לצוות הספרייה

הדיגיטלית – מידעון מאי 2021מידעון הספריה הדיגיטלית מאיתזכורת על אופן ביצוע הזמנות במערכת ניטוטק, חודש ספרים קוליים באנגלית במרקטפלייס, שינוי מודל הרכישה של "כנרת" , וסרטון ההדרכה "איך משוטטים בליבי?"

הדיגיטלית – מידעון אפריל 2021מידעון הספריה הדיגיטלית אפריל – מכיל את תוצאות ההצבעה על ההצעות ממפגש הקונסורציום, פרטים על האוסף לקריאה ללא הגבלה שניתן על ידי אוברדרייב לשנת 2021, וסרטון ההדרכה "איך מזדהים באפליקציית ליבי לראשונה"

הדיגיטלית – מידעון מרץ 2021מידעון הספריה הדיגיטלית מרץ – מבשר על עלייתם לראשונה של כותרים קוליים של הוצאת "ידיעות ספרים" ושובן של ההדרכות הפתוחות מידי חודש בזום.


הדיגיטלית – מידעון פברואר 2021
הדיגיטלית - מידעון פברואר 2021 – מכיל פרטים על מועדוני הקריאה ומידע על ההצבעה על הצעות שהועלו במפגש הקונסורציום.


הדיגיטלית – מידעון ינואר 2021
מידעון הספריה הדיגיטלית ינוארמכיל מידעון המיועד לקוראים ב-PDF וב-JPG והזמנה למפגש הקונסורציום.