חומרי עזר לספריות

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אוגוסט 2022 שבוע 1
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יולי 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יוני 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי מאי 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אפריל 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי מרץ 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי פברואר 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי ינואר 2022

קטלוג 2021

 ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי ינואר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי פברואר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי מרץ 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אפריל 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי מאי 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יוני 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יולי 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אוגוסט 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי ספטמבר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אוקטובר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי נובמבר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי דצמבר 2021

קטלוג 2020

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי נובמבר 2019 – אפריל 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי מאי 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יוני 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יולי 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אוגוסט 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי ספטמבר 2020|
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אוקטובר 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי נובמבר 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי דצמבר 2020

מתי נקטלג בשנית יצירה דומה? > (ד"ר אהבה כהן הספרייה הלאומית 6.2.2020)
טבלת עזר – טבלת אקסל להמרת מספרי דאנאקוד > (באדיבות הספרייה הלאומית)
שינוי שמות מחברים > (עורכת מיכל כץ שמשי, תאריך עדכון: 16.2.2020)