חומרי עזר לספריות

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי שבוע 2 ספטמבר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי שבוע 1 ספטמבר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אוגוסט 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יולי 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יוני 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי מאי 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אפריל 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי מרץ 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי פברואר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי ינואר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי דצמבר 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי נובמבר 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אוקטובר 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי ספטמבר 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אוגוסט 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יולי 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יוני 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי מאי 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי נובמבר 2019 – אפריל 2020
מתי נקטלג בשנית יצירה דומה? > (ד"ר אהבה כהן הספרייה הלאומית 6.2.2020)
טבלת עזר – טבלת אקסל להמרת מספרי דאנאקוד > (באדיבות הספרייה הלאומית)
שינוי שמות מחברים > (עורכת מיכל כץ שמשי, תאריך עדכון: 16.2.2020)