חומרי עזר לספריות

ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" מאי 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" נובמבר 2019 – אפריל 2020
סוגות ספרותיות > (תאריך עדכון 3.2.2020)
מתי נקטלג בשנית יצירה דומה? > (ד"ר אהבה כהן הספרייה הלאומית 6.2.2020)
טבלת עזר – טבלת אקסל להמרת מספרי דאנאקוד > (באדיבות הספרייה הלאומית)
שינוי שמות מחברים > (עורכת מיכל כץ שמשי, תאריך עדכון: 16.2.2020)