חומרי עזר לספריות

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי שבוע 1 דצמבר 2021

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי שבוע 4 נובמבר 2021

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי שבוע 1 נובמבר 2021

הספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי שבוע 2 נובמבר 2021

הספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי שבוע 3 נובמבר

 ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי ינואר 2021

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי פברואר 2021

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי מרץ 2021

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אפריל 2021

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי מאי 2021

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יוני 2021

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יולי 2021

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אוגוסט 2021

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי ספטמבר 2021

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אוקטובר 2021

קטלוג 2020

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי נובמבר 2019 – אפריל 2020

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי מאי 2020

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יוני 2020

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי יולי 2020

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אוגוסט 2020

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי ספטמבר 2020|
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי אוקטובר 2020

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי נובמבר 2020

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי דצמבר 2020

מתי נקטלג בשנית יצירה דומה? > (ד"ר אהבה כהן הספרייה הלאומית 6.2.2020)
טבלת עזר – טבלת אקסל להמרת מספרי דאנאקוד > (באדיבות הספרייה הלאומית)
שינוי שמות מחברים > (עורכת מיכל כץ שמשי, תאריך עדכון: 16.2.2020)