חומרי עזר לספריות

ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי"שבוע 3 ינואר 2021
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" שבוע 2 ינואר 2021
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" שבוע 1 ינואר 2021
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" דצמבר 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" שבוע 5 דצמבר 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" שבוע 4 דצמבר 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי"שבוע 3 דצמבר 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי"שבוע 2 דצמבר 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי"שבוע 1 דצמבר 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" נובמבר 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" אוקטובר 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" ספטמבר 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" אוגוסט 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" יולי 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" יוני 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" מאי 2020
ספרים שנוספו ל"קטלוג הספרים הישראלי" נובמבר 2019 – אפריל 2020
מתי נקטלג בשנית יצירה דומה? > (ד"ר אהבה כהן הספרייה הלאומית 6.2.2020)
טבלת עזר – טבלת אקסל להמרת מספרי דאנאקוד > (באדיבות הספרייה הלאומית)
שינוי שמות מחברים > (עורכת מיכל כץ שמשי, תאריך עדכון: 16.2.2020)