חברי הוועד המנהל

פרופ' סנונית שהם – יו"ר

בן נעים ויקטור

ד"ר ברנע אמיר

דיוק רוזלינד

רו"ח טרייבר יגאל

יהלום שאול

לשם רחלי

מאחמיד סמירה

מורג יורית

ד"ר נבנצאל אורה

ד"ר פרבר מרים

ד"ר  קדר רחל

תומר חיים