חברי הוועד המנהל

משה פרל -יו"ר הוועד המנהל
רו"ח יגאל טרייבר
ד"ר מרים פרבר
ד"ר רחל קדר
הגב' יורית מורג
מר שאול יהלום
הגב' דניאלה לבקוביץ
עו"ד רות דיין מדר
מר ירון גולדפרב
הגב' שושי לבי
הגב' יעל אריאל