חברי הוועד המנהל

משה פרל -יו"ר הוועד המנהל
רו"ח יגאל טרייבר
ד"ר מרים פרבר
ד"ר רחל קדר
הגב' יורית מורג
מר שאול יהלום
עו"ד רות דיין מדר
מר ירון גולדפרב
הגב' שושי לבי
הגב' יעל אריאל
רון ניסל מילר