חברי הוועד המנהל

משה פרל -יו"ר הוועד המנהל
רו"ח יגאל טרייבר
ד"ר מרים פרבר
ד"ר רחל קדר
הגב' יורית מורג
מר שאול יהלום
עו"ד רות דיין מדר
מר ירון גולדפרב
הגב' שושי לבי
הגב' יעל אריאל