חברי הוועד המנהל

פרופ' סנונית שהם – יו"ר הוועד המנהל
רו"ח יגאל טרייבר
ד"ר מרים פרבר
ד"ר רחל קדר
מר שאול יהלום
גב' יעל אריאל
גב' שושי לבי
עו"ד רות דיין מדר
הגב' יורית מורג
גב' דניאלה לבקוביץ
גב' נועה מיכאלי-לוי
מר ירון גולדפרב
רו"ח שייקה רוט – רו"ח העמותה
רו"ח אורי נייגר – מבקר פנים
עו"ד יאיר זלנפרוינד