המפעל לתרגום ספרות מופת

לוגו מפעלי ספרות מופתהמפעל לתרגום ספרות מופת הוקם על-ידי המועצה הציבורית לתרבות ואמנות בשנת 1973, מתוך הכרה כי רבות מיצירות המופת החשובות ביותר בספרות העולמית אינן זוכות לתרגום ופרסום בארץ, ועל יסוד ההנחה שמן הראוי שמיטב התרבות העולמית יהיה זמין לכל אדם.

יצירות מופת ממין זה קשות לתרגום, הן תובעות מהמתרגמ.ת בקיאות רבה – הן בלשון המתורגמת ובתרבותה, והן ברבדים העמוקים ביותר של השפה העברית – כמו גם כשרון יצירתי ניכר. מכאן, שהוצאות התרגום והעריכה גבוהות, וגם ההדפסה כרוכה באחריות מיוחדת. מטבע הדברים, קהל הקוראים של ספרות מובחרת כזאת הוא מצומצם יחסית, ולעיתים קרובות חוששים המו"לים להיכנס לתחום זה. לפיכך נדרש כאן עידוד ציבורי. בשנים האחרונות, לאור קשיי ההוצאות לאור בישראל, כמעט ולא מתורגמים ספרי מופת ללא יוזמת המפעל לתרגום ספרות מופת ובתמיכתו.

את ה- מ' של "המפעל לתרגום ספרות מופת", אשר הפכה בעשרות השנים האחרונות לתו איכות, תמצאו על מאות יצירות מספרות העולם שראו אור בהוצאות לאור שונות, ביניהן: "האחים קרמזוב" מאת פיודור דוסטויבסקי, "בית בקהיר" מאת נגיב מחפוז, "פאוסט" מאת יוהאן וולפגנג פון גתה, "אל המגדלור" מאת וירג'יניה וולף, "על החיים המאושרים" מאת סנקה, "אלה תולדות" מאת אלזה מורנטה, "האיליאדה והאודיסיאה" מאת הומרוס, כל הטרגדיות היווניות, "מאמרות קונפוציוס", "בעקבות הזמן האבוד" מאת מרסל פרוסט ויצירות רבות אחרות.

הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2020 >
הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2019 >
הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2018 >
קטלוג מופת 2009 – 2017
קטלוג מופת 1973 – 2009

הנחיות למו"לים שבקשותיהם לתמיכה אושרו – לחצו כאן >>

 

הנחיות להגשה לשנת 2021

מי יכול/ה להגיש?

מוציאים לאור. מוציא לאור לצורך העניין הוא מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים והוציא לאור בדפוס עד תחילת שנת 2021 עשרה ספרים לפחות.

אילו ספרים ניתן להגיש?

ספרי מופת מתרבות העולם – יצירות ספרותיות מובחרות המשתייכות לקאנון. הן ספרות קלאסית במובהק והן יצירות מן הקלאסיקה המודרנית.

רק ספרים שטרם ראו אור זכאים לקבל את תמיכת המפעל לתרגום ספרות מופת.

כמה ספרים ניתן להגיש?

המפעל לתרגום ספרות מופת פועל בשני מסלולים:

מסלול א' – בו תוענק תמיכה לספרים שיראו אור עד סוף שנת 2021. למסלול זה רשאי כל מו"ל להגיש 5 בקשות.

מסלול ב' –  בו תוענק תמיכה לספרים שהמועד המתוכנן להוצאתם לאור חל בין 2021 ל-2023, ולא יאוחר מה-31.12.2023. למסלול זה רשאי כל מו"ל להגיש 2 בקשות.

כלומר, בסך הכול רשאי כל מו"ל להגיש עד 7 כותרים למפעל מופת.

מה עוד חשוב לדעת?

אנא ראו מסמך המרכז את התחייבויות המו"ל לצורך קבלת התמיכה: סיכום התחייבויות המול לצורך קבלת התמיכה מופת >

 

לוחות זמנים ותהליך העבודה במפעל:

 

המועד האחרון להגשות למפעל לשנת 2021 היה שבת, 17.4.2021.

הנחיות בנוגע להגשות לשנת 2022 תתפרסמנה כאן בתחילת השנה. 

 

הבקשות נבחנות במסגרת הועדות המקצועיות של המפעל. תשובות עקרוניות תימסרנה למו"לים כשלושה חודשים לאחר המועד האחרון להגשה.

לאחר מכן, עם קבלת אישורים תקציביים ממשרד התרבות, ייחתם הסכם בין מרכז הספר והספריות למו"ל, ובו יצויין סכום התמיכה אשר אושר בוועדות המפעל וכמו כן מלוא התנאים ההכרחיים לקבלת התמיכה.

עם קבלת עותקים מודפסים של הספר במשרדי מרכז הספר, יועבר סכום התמיכה שאושר למו"ל.

בנוגע לספרים שרואים אור בתקופה של שלוש שנים תיקבענה אבני דרך לתקופת העבודה על הספר (כאמור לעיל, תקופה של שלוש שנים לכל היותר ולא יאוחר מה-31.12.2023), בהן יועבר בפועל חלק יחסי של סכום התמיכה הכללי שאושר. מלוא סכום התמיכה יועבר עם קבלת עותקים מודפסים, ובכפוף להעברת הכספים בפועל ממשרד התרבות.

 

מדי שנה נפרסם באתרנו את המועדים להגשה עבור אותה השנה, בכפוף לקבלת ההנחיות והתקציבים בפועל ממשרד התרבות.

אישור הכותרים והעברת התמיכה בפועל תלויים בהנחיות משרד התרבות. אין באמור כאן כל התחייבות למתן התמיכה.

 

קישור לטופס ההגשה אנא הקפידו על מילוי הפרטים באופן מלא ומדוייק.

בתמיכת משרד התרבות והספורט