המפעל לתרגום ספרות מופת

המפעל לתרגום ספרות מופת הוקם על-ידי המועצה הציבורית לתרבות ואמנות בשנת 1973, מתוך הכרה כי רבות מיצירות המופת החשובות ביותר בספרות העולמית אינן זוכות לתרגום ופרסום בארץ, ועל יסוד ההנחה שמן הראוי שמיטב התרבות העולמית יהיה זמין לכל אדם.

יצירות מופת ממין זה קשות לתרגום, הן תובעות מהמתרגמ/ת בקיאות רבה – הן בלשון המתורגמת ובתרבותה, והן ברבדים העמוקים ביותר של השפה העברית – כמו גם כשרון יצירתי ניכר. מכאן, שהוצאות התרגום והעריכה גבוהות, וגם ההדפסה כרוכה באחריות מיוחדת. מטבע הדברים, קהל הקוראים של ספרות מובחרת כזאת הוא מצומצם יחסית, ולעיתים קרובות חוששים המו"לים להיכנס לתחום זה. לפיכך נדרש כאן עידוד ציבורי. בשנים האחרונות, לאור קשיי ההוצאות לאור בישראל, כמעט ולא מתורגמים ספרי מופת ללא יוזמת המפעל לתרגום ספרות מופת ובתמיכתו.

את ה- מ' של "המפעל לתרגום ספרות מופת", אשר הפכה בעשרות השנים האחרונות לתו איכות, תמצאו על מאות יצירות מספרות העולם שראו אור בהוצאות לאור שונות, ביניהן: "האחים קרמזוב" מאת פיודור דוסטויבסקי, "בית בקהיר" מאת נגיב מחפוז, "פאוסט" מאת יוהאן וולפגנג פון גתה, "אל המגדלור" מאת וירג'יניה וולף, "על החיים המאושרים" מאת סנקה, "אלה תולדות" מאת אלזה מורנטה, "האיליאדה והאודיסיאה" מאת הומרוס, כל הטרגדיות היווניות, "מאמרות קונפוציוס", "בעקבות הזמן האבוד" מאת מרסל פרוסט ויצירות רבות אחרות.

הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2019 >
הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2018 >
קטלוג מופת 2009 – 2017
קטלוג מופת 1973 – 2009

הנחיות להגשה לשנת 2020

מי יכול/ה להגיש?

מוציאים לאור. מוציא לאור לצורך העניין הוא מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים והוציא לאור בדפוס עד תחילת שנת 2020 עשרה ספרים לפחות.

אילו ספרים ניתן להגיש?

ספרי מופת מתרבות העולם – יצירות ספרותיות מובחרות המשתייכות לקאנון. בעבר התמקד המפעל בספרות קלאסית במובהק. בדומה לשנה שעברה, גם השנה (2020) תתאפשר בנוסף הגשת יצירות מן הקלאסיקה המודרנית.

רק ספרים שטרם ראו אור זכאים לקבל את תמיכת המפעל לתרגום ספרות מופת.

כמה ספרים ניתן להגיש?

השנה (2020) יפעל המפעל לתרגום ספרות מופת בשני מסלולים:

מסלול א' – כפי שפעל עד כה, ובו תוענק תמיכה לספרים שיראו אור עד סוף שנת 2020. למסלול זה יכול כל מו"ל להגיש 5 בקשות ל"מופת".

מסלול ב' – בשונה משנים קודמות, לשמחתנו מתאפשר לנו השנה לאשר מספר בקשות להוצאה לאור לתקופה של שלוש שנים. כל מו"ל רשאי להגיש בשנה הנוכחית (2020) שתי בקשות לספרים שהמועד המתוכנן להוצאתם לאור חל בין 2020 ל-2022, ולא יאוחר מה-31.12.2022.

כלומר, בסך הכול רשאי כל מו"ל להגיש עד 7 כותרים למפעל.

מה עוד חשוב לדעת?

פירוט התחייבויות המו"ל לצורך קבלת התמיכה >

לוחות זמנים ותהליך העבודה במפעל:

המועד האחרון להגשות לשנת 2020 היה יום שלישי, 5.5.2020.
מידע בנוגע לשנה הבאה יעודכן כאן בתחילת 2021.


הבקשות נבחנות במסגרת הועדות המקצועיות של המפעל. תשובות עקרוניות תימסרנה למו"לים כשלושה חודשים לאחר המועד האחרון להגשה.

לאחר מכן, עם קבלת אישורים תקציביים ממשרד התרבות, ייחתם הסכם בין מרכז הספר והספריות למו"ל, ובו יצויין סכום התמיכה אשר אושר בוועדות המפעל וכמו כן מלוא התנאים ההכרחיים לקבלת התמיכה.

עם קבלת עותקים מודפסים של הספר במשרדי מרכז הספר, יועבר סכום התמיכה שאושר למו"ל.

בנוגע לספרים שרואים אור בתקופה של שלוש שנים תיקבענה אבני דרך לתקופת העבודה על הספר (כאמור לעיל, תקופה של שלוש שנים לכל היותר ולא יאוחר מה-31.12.2022), בהן יועבר בפועל חלק יחסי של סכום התמיכה הכללי שאושר. מלוא סכום התמיכה יועבר עם קבלת עותקים מודפסים, ובכפוף להעברת הכספים בפועל ממשרד התרבות.


קישור לטופס ההגשה – הקישור הוסר, המועד האחרון להגשה היה ב 5.5.2020


מדי שנה נפרסם באתרנו את המועדים להגשה עבור אותה השנה, בכפוף לקבלת ההנחיות והתקציבים בפועל ממשרד התרבות.

אישור הכותרים והעברת התמיכה בפועל תלויים בהנחיות משרד התרבות. אין באמור כאן כל התחייבות למתן התמיכה.

 

קישור לטופס ההגשה אנא הקפידו על מילוי הפרטים באופן מלא ומדוייק.

בתמיכת משרד התרבות והספורט