המפעל לתרגום ספרות מופת

המפעל לתרגום ספרות מופת הוקם על-ידי המועצה הציבורית לתרבות ואמנות בשנת 1973, מתוך הכרה כי רבות מיצירות המופת החשובות ביותר בספרות העולמית אינן זוכות לתרגום ופרסום בארץ, ועל יסוד ההנחה שמן הראוי שמיטב התרבות העולמית יהיה זמין לכל אדם.

יצירות מופת ממין זה קשות לתרגום, הן תובעות מהמתרגמ/ת בקיאות רבה – הן בלשון המתורגמת ובתרבותה, והן ברבדים העמוקים ביותר של השפה העברית – כמו גם כשרון יצירתי ניכר. מכאן, שהוצאות התרגום והעריכה גבוהות, וגם ההדפסה כרוכה באחריות מיוחדת. מטבע הדברים, קהל הקוראים של ספרות מובחרת כזאת הוא מצומצם יחסית, ולעיתים קרובות חוששים המו"לים להיכנס לתחום זה. לפיכך נדרש כאן עידוד ציבורי. בשנים האחרונות, לאור קשיי ההוצאות לאור בישראל, כמעט ולא מתורגמים ספרי מופת ללא יוזמת המפעל לתרגום ספרות מופת ובתמיכתו.

את ה- מ' של "המפעל לתרגום ספרות מופת", אשר הפכה בעשרות השנים האחרונות לתו איכות, תמצאו על מאות יצירות מספרות העולם שראו אור בהוצאות לאור שונות, ביניהן: "האחים קרמזוב" מאת פיודור דוסטויבסקי, "בית בקהיר" מאת נגיב מחפוז, "פאוסט" מאת יוהאן וולפגנג פון גתה, "אל המגדלור" מאת וירג'יניה וולף, "על החיים המאושרים" מאת סנקה, "אלה תולדות" מאת אלזה מורנטה, "האיליאדה והאודיסיאה" מאת הומרוס, כל הטרגדיות היווניות, "מאמרות קונפוציוס", "בעקבות הזמן האבוד" מאת מרסל פרוסט ויצירות רבות אחרות.

הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2019 >
הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2018 >
קטלוג מופת 2009 – 2017
קטלוג מופת 1973 – 2009

 

הנחיות להגשה לשנת 2019

אילו ספרים ניתן להגיש?

  1. ספרי מופת מתרבות העולם – יצירות ספרותיות מובחרות המשתייכות לקאנון. בעבר התמקד המפעל בספרות קלאסית במובהק, אולם השנה (2019) באופן ניסיוני תתאפשר גם הגשת יצירות מן הקלאסיקה המודרנית.

רק ספרים שטרם ראו אור זכאים לקבל את תמיכת המפעל לתרגום ספרות מופת.

  1. הצעות לסדרת "מפרשים" – סדרת מפרשים מחדשת כותרי מופת מספרות העולם שראו אור בעבר בעברית אולם אינם מצויים עוד בשוק הספרים, ומשיבה אותם למחזור החיים של הספרות וקהל אוהביה. מרכז הספר והספריות מזמין מו"לים להגיש בקשות לכותרי מופת אשר יצאו לאור בעבר אולם אין להשיגם עוד בדפוס ומן הראוי שיחודשו. בטופס ההגשה אנא כתבו "מפרשים" בשדה שם הספר.

מי יכול להגיש?

מוציאים לאור. מוציא לאור לצורך העניין הוא מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים והוציא לאור בדפוס עד תחילת שנת 2019 עשרה ספרים לפחות.

כמה ספרים ניתן להגיש?

כל מו"ל רשאי להגיש עד 5 כותרים למפעל לתרגום ספרות מופת, וכותר אחד נוסף לסדרת מפרשים.

מה עוד חשוב לדעת?

  • על פי הנחיות משרד התרבות, כל ספר שיאושר לקבלת תמיכה מן המפעל השנה (2019) חייב לראות אור עד סוף השנה, כלומר – עד לדצמבר 2019 לכל המאוחר. אנו ממליצים להגיש מראש ספרים שלהערכת המו"ל יוכלו לעמוד בתנאי זה, כיוון שספר שלא יראה אור בזמן לא יהיה זכאי לקבלת התמיכה וכספי התמיכה יוחזרו למשרד התרבות.
  • סכום התמיכה מתקבל בפועל אצל המו"ל לאחר צאתו של הכותר לאור וקבלת עותקים ממנו במשרדי מרכז הספר והספריות.

לוחות זמנים ותהליך העבודה במפעל:

המועד האחרון להגשת בקשות למפעל לשנת 2019 היה 3.4.19. הנחיות ומועדי הגשה לשנה הבאה יעודכנו כאן בתחילת 2020.

לאחר מכן, עם קבלת אישורים תקציביים ממשרד התרבות, ייחתם הסכם בין מרכז הספר והספריות למו"ל, ובו יצויין סכום התמיכה אשר אושר בוועדות המפעל וכמו כן מלוא התנאים ההכרחיים לקבלת התמיכה.הבקשות נבחנות במסגרת הועדות המקצועיות של המפעל לתרגום ספרות מופת. תשובות עקרוניות תימסרנה למו"לים כשלושה חודשים לאחר המועד האחרון להגשה.

עם קבלת עותקים מודפסים של הספר במשרדי מרכז הספר, יועבר סכום התמיכה שאושר למו"ל.

חשוב שוב להדגיש כי כל ספר שיאושר לקבלת תמיכה מן המפעל חייב לראות אור עד לסוף השנה. כלומר – עד לדצמבר 2019 לכל המאוחר.

בתמיכת משרד התרבות והספורט

בתמיכת משרד התרבות והספורט

מדי שנה נפרסם באתרנו את המועדים להגשה עבור אותה השנה, בכפוף לקבלת ההנחיות והתקציבים בפועל ממשרד התרבות.

אישור הכותרים והעברת התמיכה בפועל תלויים בהנחיות משרד התרבות. אין באמור כאן כל התחייבות למתן התמיכה.