הנחיות למו"לים שבקשותיהם לתמיכה אושרו

מופת

מסלול א > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור בשנת 2020)
מסלול ב > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור לאחר תום שנת 2020)

לוגואים מופת להורדה:
לוגו מופת בגרסת PDF >
מ' של מופת JPG >
לוגו משרד התרבות בעברית JPG >
לוגו משרד התרבות בערבית JPG>
לוגו משרד התרבות PNG >

**יש לתת קרדיט כמפורט להלן: "הספר רואה אור בסיוע מרכז הספר והספריות ובתמיכת משרד התרבות והספורט" בליווי סמלילים, על גבי העטיפה או בעמוד הקרדיטים.**

ביכורים

מסלול א > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור בשנת 2020)
מסלול ב > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור לאחר תום שנת 2020)

לוגואים ביכורים להורדה:
לוגו משרד התרבות בעברית JPG >
לוגו משרד התרבות בערבית JPG>
לוגו משרד התרבות PNG >
לוגו מרכז הספר והספריות בעברית JPG >
לוגו מרכז הספר והספריות בערבית JPG >

**יש לתת קרדיט כמפורט להלן: "הספר רואה אור בסיוע מרכז הספר והספריות ובתמיכת משרד התרבות והספורט" בליווי סמלילים, על גבי העטיפה או בעמוד הקרדיטים.**

עיון

מסלול א > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור בשנת 2020)
מסלול ב > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור לאחר תום שנת 2020)

לוגואים עיון להורדה:
לוגו משרד התרבות בעברית JPG >
לוגו משרד התרבות בערבית JPG>
לוגו משרד התרבות PNG >
לוגו מרכז הספר והספריות בעברית JPG >
לוגו מרכז הספר והספריות בערבית JPG >

**יש לתת קרדיט כמפורט להלן: "הספר רואה אור בסיוע מרכז הספר והספריות ובתמיכת משרד התרבות והספורט" בליווי סמלילים, על גבי העטיפה או בעמוד הקרדיטים.**

שירה

מסלול א > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור בשנת 2020)
מסלול ב > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור לאחר תום שנת 2020)

לוגואים שירה להורדה:
לוגו משרד התרבות בעברית JPG >
לוגו משרד התרבות בערבית JPG>
לוגו משרד התרבות PNG >
לוגו מרכז הספר והספריות בעברית JPG >
לוגו מרכז הספר והספריות בערבית JPG >

**יש לתת קרדיט כמפורט להלן: "הספר רואה אור בסיוע מרכז הספר והספריות ובתמיכת משרד התרבות והספורט" בליווי סמלילים, על גבי העטיפה או בעמוד הקרדיטים.**