הזמנות

 • להזמנת "קטלוג הספרים הישראלי" ותזאורוס ממוחשב
  התקשרו לטל. 03-6180151
  אנה סלע – שלוחה 111 [email protected]
  מיכל כץ שמשי – שלוחה  112 [email protected]
 • להזמנת ISBN (מסת"ב)
  התקשרו לחביבה שמואלי טל. 03-6180151 שלוחה 115 [email protected]
 • להזמנת "תקציר המיון העשרוני"
  התקשרו לטל. 03-6180151 שלוחה 114 [email protected]