הזמנות

  • להזמנת "קטלוג הספרים הישראלי" ותזאורוס ממוחשב
    התקשרו לטל. 03-6180151
    שרי שורצזון – שלוחה  112 sari@icl.org.il
  • להזמנת "תקציר המיון העשרוני"
    התקשרו ליעל אבנסון טל. 03-6180151 שלוחה 114 yael@icl.org.il