הזמנות

 • להזמנת "קטלוג הספרים הישראלי" ותזאורוס ממוחשב
  התקשרו לטל. 03-6180151
  אנה סלע – שלוחה 111 anna@icl.org.il
  מיכל כץ שמשי – שלוחה  112 michalks@icl.org.il
 • להזמנת ISBN (מסת"ב)
  התקשרו לחביבה שמואלי טל. 03-6180151 שלוחה 115 isbn@icl.org.il
 • להזמנת "תקציר המיון העשרוני"
  התקשרו לטל. 03-6180151 שלוחה 114 einav@icl.org.il